Referenssit

Immateriaalioikeus (IPR)

 • Avustanut pohjoisamerikkalaista yritystä tavaramerkin lisensoinnissa suomalaiselle toimijalle.
 • Avustanut kansainvälistä elektroniikka-alan konsernia suomalaisen verkkokaupan käyttöehtojen sekä rekisteriselosteen laatimisessa.
 • Avustanut aasialaista yhtiötä kansainvälisessä riidassa huonekalua koskevan yhteisömallin pätevyydestä.
 • Avustanut suomalaista yhtiötä Venäjää koskevan franchisingsopimuksen laatimisessa.
 • Avustanut venäläistä yhtiötä kansainvälisessä tietokoneohjelmiston toimitusta koskevassa riidassa.
 • Avustanut patentinhaltijaa lisenssineuvotteluissa ja laatinut sopimuksen patentin lisenssistä.
 • Laatinut suomalaiselle IT-yritykselle käyttäjäehdot yrityksen verkkopalveluille.
 • Avustanut yritystä vastaväitteen tekemisessä yrityksen tavaramerkkiä loukkaavan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.
 • Laatinut lisenssisopimuksen suomalaiselle IT-yritykselle yhtiön vakio- ja asiakasspesifisille IT-ohjelmille.
 • Laatinut tekijänoikeuden siirtosopimuksen suomalaiselle IT-yritykselle.
 • Laatinut ja avustanut suomalaista yritystä solmimaan lisenssisopimuksen venäläisen lisenssinsaajan kanssa.
 • Avustanut yrityksiä kansallisten ja kansainvälisten tavaramerkkien rekisteröinnissä mm. Suomessa, Venäjällä ja EU-tasolla..
 • Avustanut verkkotunnuksien rekisteröimisessä mm. Suomessa ja Venäjällä.

Julkiset hankinnat ja julkisoikeus

 • Laatinut kunnalle selvityksen yritystukia koskevasta lainsäädännöstä Suomen ja EU:n tasolla.
 • Avustanut hankintayksikköä hankinnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Avustanut hankintayksikköä saapuneen markkinaoikeusvalituksen käsittelyssä ja vastineen laatimisessa.
 • Avustanut suomalaista yritystä markkinaoikeusvalituksen sekä hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisessä.

Konkurssi- & insolvenssioikeus

 • Puolustanut yhtiötä tuomioistuimessa konkurssipesän takaisinsaantikannetta vastaan.
 • Avustanut konkurssisaatavan valvonnassa ja valvontailmoituksen laatimisessa
 • Avustanut ulkomaista konkurssipesää Suomeen liittyvässä panttioikeusriidassa.
 • Avustanut velkojaa konkurssimenettelyssä.
 • Avustanut velkojaa omistuksenpidätysehdoin myydyn tavaran takaisinsaamisessa konkurssipesästä.
 • Edustanut ulkomaista sijoitusyhtiötä (velkojaa) konkurssimenettelyssä Suomessa.
 • Avustanut ulkomaista konkurssipesää Suomessa sijaitsevan omaisuuden hallinnoinnissa ja myynnissä.

Markkinointijuridiikka ja kuluttajaoikeus

 • Konsultoinut terveysalan yritystä henkilötietojen konserninsisäiseen siirtoon liittyvässä asiassa.
 • Edustanut yhtiötä markkinaoikeudessa, jossa oikeus kumosi Valviran antaman kieltopäätöksen, koskien väitettyä alkoholilain vastaista tuotetta ja mainontaa.
 • Neuvonut yhtiötä tuotteiden sertifiointiin ja turvallisuusvaatimuksiin liittyen.
 • Avustanut globaalia kodinkoneiden valmistajaa vertailevaa markkinointia koskevassa riita-asiassa.
 • Avustanut erinäisten mainoskampanjoiden järjestämisessä Venäjällä
 • Avustanut mainostoimistoa järjestämään Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin kattavan markkinointikilpailun, mukaan lukien henkilötietosuojaa koskevat ilmoitukset.
 • Avustanut eteläeurooppalaista mainostoimistoa järjestämään Pohjoismaat ja Venäjän kattavat mainoskampanjat.
 • Avustanut erinäisten kansainvälisten online-markkinointikilpailujen ja -arpajaisten sääntöjen laatimisessa.
 • Tarkistanut erinäisten mainosmateriaalien, mainoksien ja verkkosivujen lainmukaisuuden.

Riidanratkaisu

 • Edustanut suomalaista yhtiötä sopimukseen liittyvässä oikeudenkäynnissä, jossa vastapuoli vaati asiakkaaltamme noin 1,5 miljoonan euron vahingonkorvausta.
 • Avustanut yhtiötä takavarikon saattamisessa tuomioistuimen käsiteltäväksi, jonka johdosta takavarikko kumottiin ja varat palautettiin yhtiölle.
 • Edustanut suomalaista yhtiötä saatavien perinnässä venäläiseltä ostajalta venäläisessä tuomioistuimessa, jonka tuloksena tuomioistuin määräsi venäläisen yhtiön maksamaan päämiehellemme maksamattomia saatavia n. 820 000 euroa ja korvaamaan päämiehemme oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.
 • Edustanut yhtiötä Tukholmassa välimiesmenettelyssä, jonka tuloksena päämiehemme vaatimukset hyväksyttiin kokonaisuudessaan ja päämiehemme oikeudenkäyntikulut määrättiin korvattavaksi.
 • Neuvonut ja avustanut yhtiötä liiketoimintakauppaan liittyvässä riita-asiassa.
 • Avustanut asiakasta kansainväliseen laitostoimitukseen liittyvässä riidassa, jossa tavarantoimittaja pyrki sopimuksen vastaisesti muuttamaan tilauksen maksuehtoa.
 • Avustanut asiakasta kansainvälisessä IPR-riidassa, jossa sovinnon seurauksena vastapuoli maksoi asiakkaallemme korvausta teoksen laittomasta käyttämisestä elinkeinotoiminnassa.
 • Avustanut kansainvälistä yrityskonsernia palauttamaan venäläiseen verkkotunnukseensa liittyvät oikeudet venäläiseltä kaappaajalta. Tuloksena kaappaajan oikeudet verkkotunnukseen peruttiin ja oikeudet siirtyivät päämiehellemme.
 • Avustanut suomalaista IT-yhtiötä IPR-riidassa. Toimenpiteidemme jälkeen vastapuoli poisti kotisivuiltaan asiakkaamme tekijänoikeutta loukkaavan aineiston.
 • Edustanut työntekijää työsopimuksen laittomasta purkamisesta johtuneessa riidassa. Sovinnon seurauksena työntekijälle maksettiin 4 kuukauden palkkaa vastaava korvaus.
 • Avustanut ja edustanut suomalaista yhtiötä toiminimikiistassa Venäjällä. Tuloksena osapuolet sopivat riidan venäläisen kilpailijan suostuessa muuttamaan toiminimensä.
 • Edustanut ostajaa kiinteistön virheestä johtuneessa oikeudenkäynnissä.

Sopimusoikeus

 • Avustanut ruotsalaista yhtiötä agenttisopimuksen solmimisessa suomalaisen myyntiedustajan kanssa.
 • Avustanut ja laatinut terveysalan yhtiölle alihankintasopimuksen.
 • Avustanut suomalaista yhtiötä toimitussopimuksen solmimisessa venäläisen ostajan kanssa.
 • Avustanut ruotsalaista yhtiötä agenttisopimuksen solmimisessa suomalaisen myyntiedustajan kanssa.
 • Avustanut erinäisten salassapitositoumusten laatimisessa.
 • Avustanut rakennuttajaa huoneistohotellin urakkasopimuksen, LVI- ja sähkösopimuksen sekä urakkarajaliitteen solmimisessa urakoitsijoiden kanssa.
 • Avustanut erinäisten kansainvälisten konserninsisäisten sopimuksien laatimisessa etenkin Venäjälle.
 • Laatinut toimitussopimuksen käytettäväksi suomalaisen toimittajan ja saksalaisen ostajan välillä.
 • Avustanut suomalaista yritystä hankintasopimuksen solmimisessa ukrainalaisen tavarantoimittajan kanssa.
 • Neuvonut suomalaista toimittajaa toimitussopimuksen solmimisessa virolaisen ostajan kanssa.
 • Avustanut suomalaista yritystä solmimaan rahoitussopimuksen venäläisen rahoittajan kanssa.
 • Laatinut ja avustanut suomalaista yritystä solmimaan hankintasopimuksen venäläisen tavarantoimittajan kanssa.
 • Laatinut suomalaiselle IT-yhtiölle jälleenmyyntisopimuksen.
 • Laatinut suomalaiselle yritykselle agenttisopimuksen käytettäväksi venäläisen kauppaedustajan kanssa.
 • Laatinut ulkomaiselle rakennuttajalle minihotellin rakennusurakkasopimuksen.
 • Laatinut sopimuksia kiinteistön hallinnan jakamisesta (hallinnanjakosopimus).
 • Laatinut jälleenmyyntisopimuksen suomalaiselle maahantuontiyritykselle.
 • Laatinut agenttisopimuksen suomalaiselle IT-yritykselle.
 • Tarkistanut suomalaisen myyjän ja venäläisen ostajan välisen kauppasopimuksen.

Työoikeus

 • Avustanut yhtiötä työluvan hakemisessa venäläisen tytäryhtiön pääjohtajalle.
 • Avustanut yhtiötä toimihenkilösopimuksen laatimisessa.
 • Neuvonut yhtiötä venäläisen tytäryhtiön pääjohtajan irtisanomisessa.
 • Avustanut yhtiötä työntekijän irtisanomisessa.
 • Neuvonut ulkomailla asuvaa henkilöä koskien rajoitettua verovelvollisuutta sekä avustanut jättämään rajoitettua verovelvollisuutta koskevan hakemuksen verotoimistolle.
 • Avustanut asiakasta työsopimuksen laittomaan purkamiseen liittyvässä asiassa.
 • Avustanut työntekijän oleskelulupaa koskevassa muutoksenhaussa.
 • Avustanut ja neuvonut yritystä johtajasopimuksen laatimisessa.
 • Neuvonut ulkomaalaista yhtiötä tilapäistä oleskelua ja työntekoa koskevassa oleskelulupa-asiassa
 • Neuvonut yhtiöitä venäläisen tytäryhtiön pääjohtajan irtisanomisessa
 • Neuvonut ruotsalaista yhtiötä työntekijöiden tuloverotukseen sekä sosiaali- ja eläkemaksuihin liittyen.
 • Laatinut erilaisia työsopimuksia ja työsopimusmalleja erinäisille suomalaisille ja ulkomaalaisille yrityksille.
 • Laatinut suomalaiselle konsernille venäläisen tytäryhtiön pääjohtajasopimuksen.
 • Laatinut toimitusjohtajasopimuksia suomalaisille yrityksille.
 • Neuvonut suomalaista johtotason työntekijää venäläisen työsopimuksen solmimisessa.

Yhtiö- ja vero-oikeus

 • Avustanut yhtiötä tämän venäläisen tytäryhtiön osakepääoman korottamisessa.
 • Avustanut kahden suomalaisen konserniyhtiön sulautumisessa.
 • Avustanut suomalaista yhtiötä ulkomaisen sijoittajan ottamisessa yhtiöön, mukaan lukien osakassopimuksen laatiminen, osakkeiden uusannin kokonaisvaltainen järjestäminen sekä verosuunnittelu.
 • Neuvonut ja avustanut yhtiötä venäläisen tytäryhtiön perustamisessa.
 • Neuvonut yhtiötä yhteisyrityksen sekä sivuliikkeen perustamisessa Venäjälle
 • Tarkistanut suomalaisen ja venäläisen yhteisön välisen yhteistyösopimuksen.
 • Neuvonut ulkomaista sijoittajaa sijoituksen suunnittelussa ja siihen liittyvissä yhtiö- ja vero-oikeudellisissa asioissa.
 • Avustanut ruotsalaisten ja suomalaisten yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyöyrityksen perustamisessa, mukaan lukien yrityksen perustaminen ja osakassopimuksen tarkistaminen.
 • Avustanut yhtiötä toimintasuunnitelman sekä rahoitushakemuksen laatimisessa.
 • Avustanut maahantuontiyritystä sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Avustanut suomalaista konsernia yritysjärjestelyn verosuunnittelussa.
 • Avustanut suomalaista teollisuuskonsernia yhteisyrityksen perustamisessa venäläisen liikekumppanin kanssa Venäjälle.
 • Avustanut kiinteistösijoitusyhtiötä kiinteistön jakamisessa ja asuntojen myynnissä.
 • Avustanut rakennusyhtiötä sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
 • Avustanut erinäisten yrityksien perustamisessa ja osakassopimuksien laatimisessa.

Yrityskaupat

 • Avustanut IT-alan yrityksen omistajia yhtiön myyntisopimuksen solmimisessa.
 • Avustanut myyjää osakekaupassa, jossa kaupan kohteena oli kiinteistöyhtiön osakekanta.
 • Avustanut myyjää media-alan yhtiön osakekaupassa.
 • Avustanut ravintola-alan yhtiötä liiketoimintakaupassa.
 • Avustanut ostajaa liiketoimintakaupassa, jossa kaupan kohteena oli sähköinen mediatoiminta työntekijöineen.

Lisätiedot ja kyselyt:

Marcus Kevin
Asianajaja, osakas
Puh: 0407416808
S-posti: marcus.kevin@mklaw.fi

Jan Långstedt
Osakas
Puh: 0400538022
S-posti: jan.langstedt@mklaw.fi