Sopimusoikeus

Asianajotoimisto MK-Law Oy avustaa erinäisten kansallisten ja kansainvälisten sopimuksien laatimisessa ja tarkistamisessa, mukaan lukien:

  • myynti- ja toimitussopimukset
  • osto- ja hankintasopimukset
  • palvelusopimukset
  • rakennus- ja urakkasopimukset
  • vuokra- ja leasingsopimukset
  • agenttisopimukset (myyntiedustajat) ja
  • kuljetussopimukset.

Lisätiedot ja kyselyt:

Marcus Kevin
Asianajaja, osakas
Puh: 040-7416808
S-posti: marcus.kevin@mklaw.fi

Jan Långstedt
Asianajaja, osakas
Puh: 0400-538022
S-posti: jan.langstedt@mklaw.fi