Advokatbyrå MK-Law Ab

Advokatbyrå MK-Law Ab specialiserar sig på affärsjuridik. Vi betjänar både små och stora företag, såväl inhemska som utländska, i juridiska frågor gällande företagets affärsverksamhet.

Vi rådger våra klienter bland annat i frågor som berör avtalsrätt, bolagsrätt, företagsarrangemang och skatterätt. Därtill biträder vi ärenden som gäller arbetsrätt, teknologi- och immaterialrätt samt tvistlösning. Utöver Finland täcker våra juridiska tjänster även Ryssland.

Mera information om oss och våra tjänster hittas under sektionerna Tjänster, Ryssland och Jurister.

Advokatbyrå MK-Law är medlem i Finlands Advokatförbund och iakttar god advokatsed i all sin verksamhet.