Jurister

MARCUS KEVIN
Advokat, delägare

Marcus är MK-Laws grundare. Marcus är specialiserad på bolagsrätt, speciellt företagsköp och företagsarrangemang, avtalsrätt samt immaterialrätt. Han sköter även tvistlösning.

Språk: svenska, finska, engelska.

Tel. +358-40-741 6808 | E-post: marcus.kevin@mklaw.fi

JAN LÅNGSTEDT
Advokat, delägare

Jan har specialiserat sig på bolags- och skatterätt samt avtalsrätt. Han rådger också i frågor gällande reklam- och marknadsföringsjuridik. Jan har jobbat flera år med juridik i Ryssland, och känner till rysk bolags-, avtals-, skatte- och immaterialrätt utmärkt. Han rådger kontinuerligt finska och andra europeiska bolag i affärsjuridiska frågor gällande Ryssland och OSS-länderna.

Språk: finska, svenska, engelska, ryska

Tel: +358400538022 | E-post: jan.langstedt@mklaw.fi

Karoliina Kaihlanen, jur.mag.

KAROLIINA KAIHLANEN
Jurist

Karoliina biträder byråns klienter i bolags-, avtals-, byggnads- och arbetsrättsliga ärenden. Hon biträder också privatpersoner i familje- och kvarlåtenskapsrättsliga ärenden. Tidigare har Karoliina jobbat på advokatbyrå med specialinriktning på byggnadsjuridik.

Språk: finska, engelska

Tel. +358-40-7084621 | E-post: karoliina.kaihlanen@mklaw.fi

Emilia Lostedt, OTM

EMILIA LOSTEDT
Jurist

Emilia biträder byråns klienter i bolags-, skatte- och avtalsrättsliga ärenden. Hon är även erfaren i juridiska frågor kring bankverksamhet och investeringstjänster. Tidigare har Emilia jobbat på de större advokatbyråerna i Finland samt på en av de finländska bankkoncernerna.

Språkkunskap: svenska, finska, engelska

Tel: +358407350472 | E-post: emilia.lostedt@mklaw.fi