Advokatbyrå MK-Law Ab

Kontaktuppgifter

Advokatbyrå MK-Law Ab
Jorvas Hitech Center (JHC 1)
Hirsalavägen 11
02420 Jorvas
Finland
E-post: info@mklaw.fi

Vårt kontor ligger i Kyrkslätt ca. 20 minuter med bil från Helsingfors centrum.

Advokatbyrå MK-Law Ab är införd i det handelsregister som förs av Patent- och registerstyrelsen. Advokatbyrå MK-Law Ab:s FO-nummer är 2319614-9 och mervärdesskattenummer FI23196149.

Raseborg:
Advokatbyrå MK-Law Ab
Ystadsgatan 11
10600 Ekenäs
Finland
E-post: info@mklaw.fi

St. Petersburg, Ryssland:
MK-Law Llc
Moika 58, lit. A, Nr. 504
190 000 St. Petersburg
Ryssland

Allmänna avtalsvillkor

Advokatbyrå MK-Law Ab:s allmänna avtalsvillkor som också omfattar avtalsvillkor om behörig domstol samt tillämplig lagstiftning finns här.

Övervakning

Advokaterna vid Advokatbyrå MK-Law Ab är registrerade i Finlands Advokatförbunds advokatförteckning. Advokaterna har tilldelats yrkesbeteckningen "advokat" i Finland. Övervakande myndighet för advokaterna vid Advokatbyrå MK-Law Ab är:

Finlands Advokatförbund
PB 194 (Simonsgatan 12 B)
00101 Helsingfors
Tel: 09-6866120
E-post: info@asianajajaliitto.fi

Ansvarsförsäkring

Advokatbyrå MK-Law Ab har tecknat en ansvarsförsäkring med tanke på eventuella egendomsskador. Försäkringen är förenlig med Finlands Advokatförbunds anvisningar om ansvarsförsäkring. Försökringsgivarens kontaktuppgifter är:

Fennia
00017 Fennia
Tel: 010 5031
www.fennia.fi