Blogg

Är du en nyutexaminerad juris magister eller en studerande i slutskedet av dina studier? Ifall du är intresserad av att utmana dig själv, erbjuder vi dig mångsidigt arbete och en möjlighet att utvecklas professionellt.

I vissa länder, t.ex. Finland, är ett bolags verkställande direktör inte ur juridiskt perspektiv en arbetstagare eller anställd i bolaget.

I Ryssland är exploatering av utländska varumärken ännu ganska vanligt. Då man utvidgar sin affärsverksamhet till Ryssland är det därför viktigt att skydda sitt varumärke genom att söka registrering av varumärket också i Ryssland.

Många utländska företag och privatpersoner som har planerat att börja affärsverksamhet i Finland har ansett processen för öppnande av ett bankkonto i en lokal bank komplicerad och tidskrävande.

För att jobba i Ryssland behöver en utlänning ett arbetstillstånd från det ryska inrikesministeriet.

Advokatbyrå MK-Law öppnat kontor i Ekenäs för att bättre kunna betjäna kunder i Raseborg med omnejd.

Karoliina Kaihlanen är en del av vårt team från och med 2.9.2015. Karoliina har studerat till juris magister vid Helsingfors universitet och har även varit utbytesstudent vid Masaryk universitet i Tjeckien.

Vi har flyttat till nya kontorsutrymmen i St. Petersburg. Det nya kontoret är på Moika och dess adress är:

Moika 58, lit. A, Nr. 408
190 000 St. Petersburg
Ryssland

Den finska skattelagstiftningen har vid årsskiftet varit föremål för förändringar då det gäller beskattningen av utdelningar av medel ur aktiebolag.

Den nya skyldigheten att lämna uppgifter om entreprenader på byggnadsbranschen träder i kraft 1.7.2014. Entreprenaduppgifterna som faller inom tillämpningsområdet för utlämningsskyldigheten skall regelbundet överlämnas till skatteförvaltningen.

Pages