Bolagsrätt i Finland

Inom bolagsrätt erbjuder vi på Advokatbyrå MK-Law Ab bland annat följande tjänster:

  • rådgivning vid val av bolagsform och upprättandet av bolag
  • rådgivning i frågor angående corporate governance
  • rådgivning och hjälp vid företagsarrangemang och likvidationer
  • förberedning och granskning av delägaravtal samt
  • förberedning och granskning av direktörsavtal.

Förfrågor och tilläggsinformation:

Marcus Kevin
Advokat, delägare
Tel: +358407416808
E-post: marcus.kevin@mklaw.fi

Jan Långstedt
Advokat, delägare
Tel: +358400538022
E-post: jan.langstedt@mklaw.fi