Juridiska tjänster i Finland

Förutom kvalitet förespråkar vi på Advokatbyrå MK-Law Ab ett rättframt och öppet samarbete med våra klienter för att ervbjuda en ändamålsenlig och tidsmässigt adekvat juridisk tjänst.

Arvodet för varje enskilt uppdrag bestäms på basen av uppdragets natur och den arbetsmängd utförandet av uppdraget kräver. Vi kommer alltid överens om arvodet med vår klient före uppdraget påbörjas. I mån av möjlighet kan vi också komma överens om ett fast arvode. För företag erbjuder ett förmånligt abonemangspaket. Då sköter vår byrå företagets alla juridiska ärenden för ett på förhand bestämt månatligt arvode.

Tilläggsinformation om våra juridiska tjänster inom rysslandshandelm kan läsas under sektionen Ryssland.

Förfrågningar och tilläggsinformation:

Marcus Kevin
Advokat, delägare
Tel: +358407416808
E-post: marcus.kevin@mklaw.fi

Jan Långstedt
Advokat, delägare
Tel: +358400538022
E-post: jan.langstedt@mklaw.fi